Prečo Inox Fondi sa má stať vaším partnerom

POTRAVINÁRSKY SEKTOR MLIEĆNYCH VÝROBKOV

Žiadna kontaminácia
Spracovanie len nehrdzavejúcej ocele a neprítomnosť železného materiálu na akomkoľvek oddelení alebo sklade našej spoločnosti nám dáva záruku, že nevznikne kontaminácia. Kontaminácia nielen zničí nádrž, ale aj znehodnotí potravinársky výrobok.

Presnosť a opakovateľnoť:
Dôsledné dodržnie súladu so všetkými toleranciami podľa referenčných noriem a podľa špecifických kontrolných plánov vytvorených s našimi zákazníkmi, garantuje presnosť, ktorá je podmienkou pre výrobu súčiastok, ktoré sa potom montujú do mixérov, vybavených lopatkami, do odstrediviek a nádrží.

Povrchová úprava a leštenie:
Povrchy dokonale vyleštené podľa špecifikácií zákazníka, bez škvrn, môžu sa dokonale očistiť a zbaviť  zvyškov po opracovaní alebo usadenín. Nakoľko sa leštenie vykonáva interne v našom špecializovanom oddelení a vybavením špeciálnym strojovým zariadením dokážeme byť dôslední a skontrolovať a opraviť každú malú nedokonalosť. Vykonávajú sa tiež aj satinovanie a razba pre dosiahnutie dokonalej estetiky nádrže, ktorá sa má vyrobiť.

Vŕtanie dien a rúr:
Dná je možné vŕtať už po vyleštení aleb vyrezaní laserom, aby sa ušetril značný čas pri výrobe a  vyhlo sa chybám, ktoré vznikajú pri ručnom vŕtaní a optimalizoval výrobný proces, 3D laserové rezanie umožňuje vykonávať všetky typy vŕtania a tvarov, naši zákazníci si môžu  preto privariť všetky príslušenstvá alebo prípojky k dnu alebo k rúre, alebo k objímke.

Dokonalé spojenie dna a objímky:
Vyrobením objímky po zhotovení dna si môžeme overiť dokonalé spojenie dvoch prvkov, následne vyleštiť a vyvrtať súboru, ktorý sme dostali od zákazníka, môžeme poskytnúť výrobok pripravený na montáž so značnou úsporou času a teda nákladov pre našich zákazníkov.

Maximálna mlčanlivosť:
Od svojho založenia Inox Fondi spolupracuje so spoločnosťami na najvyšších úrovniach sektora a zaručuje maximálnu mlčanlivosť o  informáciách svojich zákazníkov, mlčanlivosťť a tajomstvo sa dodržujô v súlade s nariadeniami a štandardmi na najvyššej úrovni, a prostredníctvom zmlúv o mlčanlivosti NDA, ktoré na požiadanie našich zákazníkov podpisujeme.

Kvalita a certifikácie
Vyhradené a certifikované oddelenie kvality,  vykonáva kontroly výrobkov a procesov podľa špecifických predpisov a certifikácií (pozri zoznam certifikácií) kontroly kvality a rozmerov počas celého procesu, kontroly zvarov röntgenovými  lúčami X, prenikajúcimi kvapalinami aj v prítomnosti zákazníka, alebo pracovníka menovaného certifikačným orgánom. Aj pri tých najjednoduchších postupoch kontrolujeme celý náš proces a pozývame našich zákazníkov na vykonanie auditu výrobkov a procesov, pretože pojem kvality v Inox Fondi nie je len klasická certifikácia na zavesenie na stenu.


Vyduté nerezové dná nádrží. Rúry vyrobené na mieru z nehrdzavejúcej ocele pre špeciálne priemyselné aplikácie. Od projektu až po dodanie.

INOX FONDI S.R.L.

Viale 1° Maggio, 261 - Z.A.I 1 - 45031 Arquà Polesine, RO Italy
Tel +39 0425 438045 - E-mail info@inoxfondi.com
P.Iva 01499640298 - Site map
Privacy Policy Cookie Policy